VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
W dniu 30 października, uczniowie pięciu klas pierwszych Szkół Beaty Mydłowskiej w Warszawie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

Gromkim chórem wybrzmiało „ Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy …..”

Uczniowie odświętnie ubrani, z należytą powagą wypowiadali słowa roty ślubowania. I tak ma być, bo w życiu trzeba wiedzieć co jest ważne.

W swoim przemówieniu pani dyrektor Danuta Augustyniak podkreśliła wagę uroczystości, a także znaczenie wypowiedzianych przez uczniów słów. Nawiązała do myśli brytyjskiego filozofa Johna Locke’a, wg którego człowiek rodzi się jak tabula rasa, pusta kartka, niezapisana tablica. To dom, Rodzice, środowisko i oczywiście szkoła kształtują osobowość człowieka, wpływają na jego rozwój, zdobytą wiedzę i doświadczenie. Podkreśliła, że niezależnie od trudu jaki gotowi są podjąć nauczyciele, wiele zależy od samych uczniów, to właśnie uczniowie muszą spełnić jeden warunek muszą chcieć . Pani Dyrektor życzyła pierwszoklasistom aby nie zabrakło im uporu, konsekwencji i siły w realizacji swoich planów. Aby czas spędzony w szkole wspominali jako najciekawszy, pełen sukcesów, zrozumienia, życzliwości, zawartych przyjaźni i zrealizowanych planów. Życzenia zakończyła słowami ... „ aby Wam się chciało chcieć”.