VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

Opera Verdiego - oczami nastolatków


Libretto autorstwa Temistocle’a Solery, osnute swobodnie na kanwie wydarzeń starotestamentowych, łączy wątki biblijne z typowymi dla opery wątkami melodramatycznymi, a konflikt rozgrywa się na wielu płaszczyznach: politycznej, rodzinnej i religijnej.


Patetyczna tematyka „Nabucco” dość trudno wpisuje się w repertuar młodzieżowy. Dlatego tym bardziej z dumą patrzyłam na uczniów klas maturalnych naszej szkoły wsłuchanych w takty „Va, Pensiero”.


No i to miejsce. Teatr Wielki oczarowuje niezwykłą mocą i duchem historii.


Serdeczne podziękowania dla wychowawcy klas 4 techniku, Pani Bożenie Kowerskiej za zaangażowanie.


Dyrektor Szkoly - Danuta Augustyniak.