Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

 

 

A.19

 

Czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

technika usług fryzjerskich,

zdającego egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie w/g podstawy programowej z 2012 r.

 

A.19.  - Wykonywanie usług fryzjerskich 

 

 

Dziś część praktyczna. Trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut.

Egzamin jest przeprowadzany w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

 

Więcej informacji: tutaj