Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

 


Dziś pierwszy dzień Egzaminów Zawodowych

 

Model „D” – egzaminy pisemne

 

9 stycznia, godz. 9:00 czwartek

T.13 – 150 minut - sala 13 

 

9 stycznia, godz. 9:00 czwartek

A.23 - 120 minut – sala 12

 

9 stycznia, godz. 13:00 czwartek

T.14 - 150 minut – sala 13

 

9 stycznia, godz. 13 czwartek

AU.61 - 120 minut, godz. 13:00

 

więcej informacji

 

Wszystkim naszym uczniom życzymy powodzenia!

 

 

 

***

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie składa się z części pisemnej i części praktycznej:

  • część pisemny to test, który trwa 60 minut. Składa się z zadań zamkniętych. W każdym z nich znajdują się cztery odpowiedzi do wyboru. We wszystkich pytaniach tylko jedna jest prawidłowa.
  • część praktyczna – trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Egzamin jest przeprowadzany w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.