Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Maturzysta, który uzyskał mniej niz 30% punkitów z jednego z egzaminów obowiązkowych ( w części pisemnej), może przystąpić do egzaminu z tego pzredmiotu w sesji poprawkowej we wrześniu.

 

Aby przystąpić do tego egzaminu, należy złożyćpisemne oświdczenie nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.  (piątek).

 

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym („nowa” matura)

 

Informujemy, iż opłata administracyjna za organizację egzaminów poprawkowych - maturalnych wynosi 125 zł.