VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Szkoły Beaty Mydłowskiej działają od 1999 roku, obecnie uczęszcza do naszych placówek blisko 1000 uczniów, słuchaczy i studentów. Posiadamy dobrze wyposażone pracownie: informatyczną, chemiczną oraz zawodowe (kosmetyczną, wizażu i fryzjerską). Sale lekcyjne zaopatrzone są w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne, część wyposażona jest w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne. Niezwykle istotna w naszym programie edukacyjnym jest nauka języków obcych, dlatego w zależności od wybranej szkoły można u nas uczyć się: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego lub j. rosyjskiego. Uczniowie liceum i technikum (dla młodzieży i dorosłych) oraz Policealnej Szkoły Zawodowej nie płacą czesnego. Studenci i słuchacze pozostałych szkół mogą wnosić opłatę za naukę nawet w kilku ratach. Budynki szkolne są objęte systemem monitorowania, co podnosi poziom bezpieczeństwa.

Umożliwiamy również naukę w systemie indywidualnym. Nabór do wszystkich szkół prowadzony jest w sposób ciągły.

W Szkołach Beaty Mydłowskiej przy ul. Kaleńskiej 3 funkcjonują:
 • Liceum ogólnokształcące (dla młodzieży)
 • Liceum ogólnokształcące (dla dorosłych)
 • Technikum Fryzjerskie
 • Technikum Handlowe
 • Technikum Obsługi Turystycznej
 • Technikum Kelnerskie
 • Technikum Hotelarskie
 • Policealna Szkoła Kosmetyczna
 • Policealna Szkoła Zawodowa
 • Policealna Szkoła Medyczna
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie
W naszej ofercie edukacyjnej są również kursy zawodowe. Reforma oświaty wprowadziła nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe. Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzimy w tym systemie kurs fryzjerski. Ponadto zamierzamy zorganizować kurs makijażu (nie zaliczany do kwalifikacyjnego systemu zawodowego).

Wszystkim naszym absolwentom szkół średnich zapewniamy możliwość kontynuowania nauki w Policealnej Szkole lub Wyższej Szkole Przedsiębiorczości.

Licea i technika dla młodzieży jak również dla dorosłych mają uprawnienia szkół publicznych oraz uzyskały pozytywną opinię Kuratorium Oświaty, są wpisane do rejestru szkół Wydziału Oświaty m.st. Warszawy.