VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Zarówno w przypadku liceum dla młodzieży jak i liceum dla dorosłych o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Podanie o przyjęcie do szkoły należy złożyć osobiście (w przypadku liceum dla młodzieży - z jednym z rodziców lub opiekunem) w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3 wraz z kompletem dokumentów.

Kandydaci do Liceum dla Młodzieży:
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • 3 zdjęcia 37×52 mm (podpisane na odwrocie);
 • kwestionariusz osobowy do wypełnienia wspólnie z rodzicami - plik do pobrania
 • podpisanie umowy kontraktu ze szkołą,
 • podanie o przyjęcie do szkoły - plik do pobrania

Kandydaci do Liceum dla Dorosłych:
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły: gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej;
 • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (w przypadku absolwentów gimnazjum);
 • 3 zdjęcia 37×52 mm (podpisane na odwrocie);
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • kwestionariusz osobowy - plik do pobrania
 • podpisanie umowy kontraktu ze szkołą,
 • podanie o przyjęcie do szkoły - plik do pobrania

NABÓR NA SEMESTR ZIMOWY TRWA DO 15 WRZEŚNIA, NA SEMESTR LETNI DO 15 MARCA.


Kandydaci do Technikum:
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • 3 zdjęcia 37×52 mm(podpisane na odwrocie),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki,
 • kwestionariusz osobowy do wypełnienia wspólnie z rodzicami - plik do pobrania
 • podpisanie umowy kontraktu ze szkołą
 • podanie o przyjęcie do szkoły - plik do pobrania
W przypadku osoby niepełnoletniej dokumenty składa rodzic lub opiekun prawny.

JJeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w liceum lub technikum, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25, (22) 870 00 01 lub mailowo – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3.