VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

Technikum to szkoła dla ludzi, którzy mają już określony cel zawodowy. Program nauczania umożliwia podjęcie pracy zaraz po zakończeniu nauki lub jej kontynuację na studiach wyższych, lub w szkołach policealnych. Technikum kończy się państwowym egzaminem maturalnym oraz egzaminem zawodowym.

W Szkołach Beaty Mydłowskiej dbamy o to by zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowywały uczniów do podjęcia pracy i kontynuowania nauki.

Oferta Technikum w Szkołach Beaty Mydłowskiej jest rozbudowana, a każdy kierunek ma szczegółowo opracowany program nauczania tak by jak najlepiej przygotować uczniów do zawodu. Pod koniec nauki uczniowie zdają zarówno egzamin z kwalifikacji zawodowych jak i państwowy egzamin maturalny. Każdy z oferowanych przez nas kierunków posiada uprawnienia szkoły publicznej oraz obowiązuje opłata na fundusz administracyjny (tzw. komitet rodzicielski). Nauka przebiega w trybie dziennym, czteroletnim.


Oferujemy Technikum:

Fryzjerskie

Technikum Fryzjerskie swoją ofertę programową kieruje do absolwentów gimnazjum, którzy swoją przyszłość zawodową pragną związać z fryzjerstwem. Szkoła gruntownie przygotowuje przyszłych absolwentów do zawodu fryzjera, wyposażając ich w wiele godzin wiedzy teoretycznej, a także możliwość zdobycia umiejętności manualnych podczas miesięcznych praktyk w salonie fryzjerskim. Nauka zawodu obejmuje cztery lata edukacji w systemie dziennym, odbywa się pod okiem wysoce wyspecjalizowanej kadry oraz na sprzęcie niezbędnym do pracy fryzjera. W podstawie programowej znajdują się przedmioty takie, jak: podstawy fryzjerstwa, wizualizacja wizerunku, organizacja salonu fryzjerskiego, procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur, wizualizacja we fryzjerstwie. Przedmiotem uzupełniającym wiedzę ogólną z zakresu fryzjerstwa są obligatoryjne zajęcia z języka angielskiego i opcjonalne z języka niemieckiego lub rosyjskiego. Procesowi zdobywania wiedzy językowej sprzyjają małe grupy i przyjazna atmosfera podczas zajęć. Zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczna zdobyta podczas nauki przygotowuje absolwentów do przystąpienia do egzaminu na technika usług fryzjerskich, kontynuacji nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów lub w szkole policealnej albo podjęcia pracy zawodowej w salonie fryzjerskim lub w ramach własnej działalności gospodarczej.


Hotelarskie

Technikum Hotelarskie to szkoła średnia, która oferuje możliwość zdobycia wykształcenia w zakresie hotelarstwa, w bezpłatnym systemie nauki dziennej. Czteroletni proces kształcenia obejmuje edukację podstawową – niezbędną do przyszłego wykonywania zawodu w Polsce i za granicą, jak i uzupełniającą w formie dodatkowych zajęć z języków obcych. Zgodnie z tym, na liście przedmiotów obowiązkowych widnieją m. in. przedmioty takie, jak: podstawy hotelarstwa, planowanie i realizacja usług w recepcji, obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, obsługa konsumenta, marketing usług hotelarskich. Ponadto, uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu geografii, jak również języka angielskiego, będącego jednym z najczęściej używanych języków świata. Swoją wiedzę mogą wzbogacić szlifując znajomości dowolnego, wybranego języka – niemieckiego lub hiszpańskiego. Zwieńczeniem kilkuletniej nauki jest egzaminu na technika hotelarstwa lub możliwość przystąpienia do matury państwowej i kontynuowania nauki na wybranym kierunku studiów. Pomyślnie zdany egzamin, otwiera przed absolwentem szereg możliwości wykorzystania swoich zawodowych kwalifikacji. Absolwent, wyposażony w dokument potwierdzający umiejętności zawodowe, może pracować w branży hotelarskiej w Polsce lub za granicą. Ma szansę na zdobycie atrakcyjnej posady w hotelach, pensjonatach, SPA, ośrodkach uzdrowiskowych i wypoczynkowych, schroniskach, a także wielu firmach związanych z hotelarstwem i turystyką.

Handlowe
Technikum Handlowe to szkoła średnia o uprawnieniach szkoły publicznej. Swoją szerokoprofilową ofertę edukacyjną kieruje do absolwentów gimnazjum, osób o różnorakich zainteresowaniach i predyspozycjach. Szkoła, w swoim czteroletnim, bezpłatnym i dziennym systemie nauki oferuje program edukacyjny oparty o naukę przedmiotów zawodowych z zakresu: obsługi klientów, organizacji i techniki sprzedaży, prowadzenia sprzedaży, zarządzania działalnością handlową, marketingu działalności handlowej. Listę przedmiotów wiodących zamykają zajęcia z matematyki i geografii. Oferta programowa szkoły przygotowuje swoich absolwentów do poruszania się również w zagranicznym środowisku handlowym, stąd w rozkładzie zajęć przewidziano wiele miejsca dla nauki języków obcych – angielskiego i niemieckiego. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, co sprzyja kreowaniu przyjaznej atmosfery i zdobywaniu wiedzy. Potwierdzeniem poziomu zdobytych kwalifikacji podczas czteroletniego okresu nauki jest egzamin końcowy na technika handlowca lub możliwość podejścia do matury państwowej i kontynuowania edukacji w szkole policealnej lub na wybranym kierunku studiów. W przypadku decyzji o zakończeniu nauki, zdobyte uprawnienia, potwierdzone wynikami egzaminu zawodowego, pozwalają absolwentowi ubiegać się o pracę w wyuczonym zawodzie.

Obsługi Turystycznej
Nauka w Technikum Obsługi Turystycznej to pierwszy krok do rozpoczęcia kariery w branży turystycznej nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Czteroletni, bezpłatny system nauki w trybie dziennym - od poniedziałku do piątku, adresowany jest do absolwentów gimnazjum, którzy po skończonej nauce pragną kontynuować edukację na studiach lub zacząć stawiać pierwsze kroki na płaszczyźnie zawodowej. Przedmioty wiodące, takie, jak: planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych, prowadzenie informacji turystycznej oraz organizacja i sprzedaż usług turystycznych, podstawy turystyki, geografia turystyczna, dają absolwentom silne podstawy znajomości branży turystycznej. Przyszli pracownicy sektora turystycznego swoje zawodowe kwalifikacje uzupełniają również nauką języków obcych. Zajęcia prowadzone w niewielkich grupach sprzyjają kreowaniu przyjaznej atmosfery i sprawnemu przyswajaniu wiedzy. Szkoła posiada uprawnienia publicznej placówki edukacyjnej. Szczegółowo opracowany program nauczania przygotowuje do zdania egzaminu na technika obsługi turystycznej, będącego potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz do matury państwowej i dalszej edukacji na wybranym kierunku studiów. Ukończenie szkoły otwiera przed absolwentami różne perspektywy zawodowe, daje podstawy do objęcia posady w ośrodkach informacji turystycznej, firmach zajmujących się obsługą ruchu turystycznego czy na stanowisku rezydenta w biurze podróży. Otwiera drzwi do zatrudnienia w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocja turystyki, a także otwarcia własnej działalności.

Kelnerskie
Technikum Kelnerskie swój program edukacyjny kieruje w szczególności do absolwentów gimnazjów o wszechstronnych zainteresowaniach i predyspozycjach, którzy pragną poznać tajniki pracy kelnera i nauczyć się obsługi kelnerskiej na najwyższym poziomie. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, oferuje naukę w czteroletnim, bezpłatnym trybie dziennym, zakończoną egzaminem zawodowym na technika kelnera. Poza tym, podstawa programowa przygotowuje do zdania matury państwowej i kontynuowania swojej drogi edukacyjnej na jednym z wybranych kierunków studiów. Na liście przedmiotów wiodących, dających możliwość zdobycia zawodowych kompetencji są m. in. zajęcia z zasad żywienia człowieka, obsługi menadżerskiej gastronomii czy prowadzenia działalności gastronomicznej. Absolwenci ubiegający się o pracę kelnera powinni znać języki obce, stąd w planie nauczania zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego, które odbywają się w niewielkich grupach i przyjaznej atmosferze. Taki sposób realizacji zajęć sprzyja przyswajaniu nowej wiedzy. Podczas czteroletniej nauki absolwenci zdobywają wiele umiejętności przydatnych w zawodzie kelnera, począwszy od sprawności manualnych, kultury osobistej i kompetencji w zakresie obsługi konsumentów, obsługi gości danego obiektu na najwyższym poziomie, poprzez umiejętności sporządzania i wykańczania dań przygotowywanych w sali konsumpcyjnej, nakrywania stołów z uwzględnieniem pory dnia, skończywszy na wiedzy z zakresu obsługi przyjęć okolicznościowych. Absolwent z takim wykształceniem odnajdzie się na rynku pracy w branży gastronomicznej, hotelarskiej czy turystycznej.


Informatyczne
Potrzeby rynku pracy, najnowsze technologie informatyczne - to przykładowe argumenty które zaważyły na tym, aby stworzyć w naszej szkole w Warszawie kierunek dla techników informatyków. To w dzisiejszych czasach zawód dobrze płatny, poszukiwany, dający możliwość pracy:
  • w prywatnych firmach - w tym zajmujących się dostarczaniem sprzętu komputerowego,
  • w różnego rodzaju instytucjach - bankach, urzędach (administrator baz danych i sieci),
  • w organizacjach
  • w domu - grafik, projektant, programista.
Daje również możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Technik informatyk to osoba wyposażona w specjalistyczną wiedzę w zakresie:
  • przetwarzania danych,
  • serwisu oprogramowania i sprzętu komputerowego,
  • zabezpieczania zasobów informatycznych.Szkoły Beaty Mydłowskiej to w pełni wykwalifikowana kadra nauczycielska oraz doskonale wyposażone sale zajęciowe. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Licea i technika dla młodzieży jak również dla dorosłych mają uprawnienia szkół publicznych oraz uzyskały pozytywną opinię Kuratorium Oświaty, są wpisane do rejestru  szkół  Wydziału Oświaty m.st. Warszawy.