VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
 • podbudowa szkoły gimnazjalnej;
 • kształcenie w systemie dziennym;
 • 4-letni okres nauki;
 • opłata za czesne 50 zł miesięcznie.

Nauka w Technikum to szansa na rozpoczęcie nowej drogi edukacyjnej oraz początek kariery zawodowej dla osób o różnych zainteresowaniach i predyspozycjach. Technikum Obsługi Turystycznej to szkoła średnia o czteroletnim okresie nauczania w trybie dziennym. Posiada uprawnienia szkoły publicznej. Kształci przyszłych pracowników sektora turystyki. Kończy się egzaminem zawodowym, a także możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego, co umożliwia kontynuowanie edukacji w szkole wyższej. Technikum obsługi turystycznej to idealna propozycja dla osób, które interesują się planowaniem i organizowaniem imprez oraz turystyki. Wśród przedmiotów nauczania znaleźć można takie jak: zajęcia z podstaw turystyki, geografii turystycznej, planowania i realizacji usług turystycznych oraz prowadzenia informacji turystycznej czy sprzedaży usług turystycznej. Absolwent technikum to osoba wszechstronnie wykształcona, która może pracować zarówno w kraju, jak i poza granicami. Warszawa, Europa, świat – wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji oraz marzeń absolwenta. Poza przedmiotami zawodowymi uczniowie technikum obsługi turystycznej mają zajęcia z języków obcych, które prowadzone są w małych grupach ułatwiających przyswajanie wiedzy oraz skupionych na tym, by uczyć mówienia.

Nauka odbywa się w małych grupach i przyjaznej atmosferze w trybie dziennym (od poniedziałku do piątku).

Nauka w szkole kończy się:

 • egzaminem maturalnym: poziom podstawowy z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, poziom rozszerzony- wybrany przedmiot
 • oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe:
  • T.13.- Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
  • T.14. - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II semestru klasy III

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

Języki obce: jęz. angielski, jęz. hiszpański, jęz. niemiecki.

Technikum Obsługi Turystycznej 1 Klasa

Przedmioty zawodowe, np.: Podstawy turystyki; Marketing usług turystycznych; Geografia turystyczna; Organizacja imprez i usług turystycznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania działalności turystycznej;
 • organizowania imprez i usług turystycznych;
 • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
 • rozliczania imprez i usług turystycznych.

Absolwent naszej szkoły może ubiegać się o pracę w:

 • biurze turystycznym,
 • hotelu, restauracji, agroturystyce,
 • punkcie informacji turystycznej,
 • urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją
 • turystyki
 • ponadto absolwent może prowadzić własną działalność gospodarczą.