VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w styczniu 2018 roku.

Egzamin zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie składa się z części pisemnej i części praktycznej:

 • część pisemny to test, który trwa 60 minut. Składa się z zadań zamkniętych. W każdym z nich znajdują się cztery odpowiedzi do wyboru. We wszystkich pytaniach tylko jedna jest prawidłowa.
 • część praktyczna – trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Egzamin jest przeprowadzany w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Technik usług fryzjerskich zdaje kwalifikację:

 • A.19. Wykonywanie usług fryzjerskich - odbywa się pod koniec I semestru klasy III.
 • A.23. Wykonywanie projektów fryzur - odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

 Technik hotelarstwa zdaje kwalifikację:

 • T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji - odbywa się pod koniec I semestru klasy III
 • T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

Technik obsługi turystycznej zdaje egzamin:

 • T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych - odbywa się pod koniec II semestru klasy III
 • T.14. - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych - odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

 Technik handlowiec zdaje kwalifikację:

 • A.18.- Prowadzenie sprzedaży - odbywa się pod koniec II semestru klasy III
 • Zarządzanie działalnością handlową - odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

Technik informatyk zdaje kwalifikację:

 • E.12.- Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych - odbywa się pod koniec II semestru klasy II.
 • E.13.- Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - odbywa się pod koniec II semestru klasy III
 • E.14. -Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

Kelner zdaje kwalifikację:

 • T.9 - Wykonywanie usług kelnerskich - odbywa się pod koniec I semestru klasy III
 • T.10. - Organizacja usług gastronomicznych - odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną.