tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w styczniu 2018 roku.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie składa się z części pisemnej i części praktycznej:

 • część pisemny to test, który trwa 60 minut. Składa się z zadań zamkniętych. W każdym z nich znajdują się cztery odpowiedzi do wyboru. We wszystkich pytaniach tylko jedna jest prawidłowa.
 • część praktyczna – trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Egzamin jest przeprowadzany w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Technik usług fryzjerskich zdaje egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie:

w/g podstawy programowej z 2012 r

 • A.19. Wykonywanie usług fryzjerskich - odbywa się pod koniec II semestru klasy III.
 • A.23. Wykonywanie projektów fryzur - odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

w/g podstawy programowej z 2017 r.

 • AU.21 - wykonywanie zabiegów fryzjerskich - odbywa się pod koniec II semestru klasy III.
 • AU.26 - Projektowanie fryzur odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

 

Technik hotelarstwa zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

w/g podstawy programowej z 2012 r

 • T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji - odbywa się pod koniec II semestru klasy III
 • T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

w/g podstawy programowej z 2017 r.

 • TG.12 - Planowanie i realizacja usług w recepcji - odbywa się pod koniec II semestru klasy III
 • TG.13 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

 

Technik obsługi turystycznej zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

w/g podstawy programowej z 2012 r

 • T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych - odbywa się pod koniec II semestru klasy III
 • T.14. - Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych - odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

w/g podstawy programowej z 2017 r

 • TG.14 - Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych - odbywa się pod koniec II semestru klasy III
 • TG.15 - prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych- odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

 

Technik handlowiec zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

w/g podstawy programowej z 2012 r.

 • A.18.- Prowadzenie sprzedaży - odbywa się pod koniec II semestru klasy III
 • A.22 - Zarządzanie działalnością handlową - odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

w/g podstawy programowej z 2017 r.

 • AU.20 - Prowadzenie sprzedaży - odbywa się pod koniec II semestru klasy III
 • AU.25 - Prowadzenie działalności handlowej - odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

 

Technik informatyk zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

w/g podstawy programowej z 2012 r.

 • E.12.- Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych - odbywa się pod koniec II semestru klasy II.
 • E.13.- Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - odbywa się pod koniec II semestru klasy III
 • E.14. -Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

w/g podstawy programowej z 2017 r.

 • EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci odbywa się pod koniec II semestru klasy III
 • EE 09 -  Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

 

Kelner zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

w/g podstawy programowej z 2012 r.

 • T.9 - Wykonywanie usług kelnerskich - odbywa się pod koniec II semestru klasy III
 • T.10 - Organizacja usług gastronomicznych - odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

w/g podstawy programowej z 2017 r.

 • TG.10 - Wykonywanie usług kelnerskichodbywa się pod koniec II semestru klasy III
 • TG.11 - Organizacja usług gastronomicznychodbywa się pod koniec I semestru klasy IV

 

SZKOŁY POLICEALNE i KURSY

Technik usług kosmetycznych zdaje kwalifikację:

w/g podstawy programowej z 2012 r.

 • A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy – odbywa się pod koniec II semestru 
 • A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp – odbywa się pod koniec IV semestru

w/g podstawy programowej z 2017 r.

 • AU.61 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - odbywa się pod koniec II semestru 
 • AU.62 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp -odbywa się pod koniec II semestru 

 

Technik administracji zdaje kwalifikację:

w/g podstawy programowej z 2012 r.

 • A.68.Obsługa klienta w jednostce administracji (A.68.) – odbywa się pod koniec IV semestru

w/g podstawy programowej z 2017 r.

 • Obsługa klienta w jednostkach administracji 

 

Technik dentystyczny zdaje kwalifikację:

w/g podstawy programowej z 2012 r.

 • Z.17.Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji i epitez twarzy - odbywa się pod koniec I semestru V semestru

w/g podstawy programowej z 2017 r.

 • MS.15 -Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy- odbywa się pod koniec I semestru V semestru

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

w/g podstawy programowej z 2012 r.

 • Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy – odbywa się pod koniec III semestru

w/g podstawy programowej z 2017 r.

 • MS.12 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy - odbywa się pod koniec III semestru

 

Technik informatyk zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

w/g podstawy programowej z 2017 r.

 • EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci odbywa się pod koniec II semestru 
 • EE 09 -  Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych odbywa się pod koniec III semestru 

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia zdaje kwalifikację:

w/g podstawy programowej z 2012 r.

 • Z.3. Ochrona osób i mienia – odbywa się pod koniec IV semestru

w/g podstawy programowej z 2017 r.

 • MS.03 Ochrona osób i mienia – odbywa się pod koniec IV semestru

 

Technik masażysta zdaje kwalifikację:

w/g podstawy programowej z 2012 r.

 • Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu – odbywa się pod koniec IV semestru

w/g podstawy programowej z 2017 r.

 • MS.01 - Świadczenie usług w zakresie masażu – odbywa się pod koniec IV semestru

 

Opiekun medyczny zdaje kwalifikację:

w/g podstawy programowej z 2012 r.

 • Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – odbywa się pod koniec II semestru

w/g podstawy programowej z 2017 r.

 • MS.04 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – odbywa się pod koniec II semestru

 

Opiekun osoby starszej zdaje kwalifikację:

w/g podstawy programowej z 2012 r.

 • Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie starszej odbywa się pod koniec IV semestru

w/g podstawy programowej z 2017 r.

 • MS.07 -  Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie starszej odbywa się pod koniec IV semestru

 

Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną.