VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
09.01. – 10.01.2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.