tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Liceum i Technikum

Wszyscy uczniowie Technikum zgodnie z podstawą programową mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych. Dokumenty potrzebne do ich odbycia dostępne są w Sekretariacie Szkoły. Po zakończeniu praktyk uczniowie składają podpisaną umowę o praktyki, raport oraz dzienniczek praktyk w sekretariacie szkoły. Zaliczenie praktyk jest niezbędne do ukończenia szkoły.

Technik hotelarstwa

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
klasa I – zgodnie z podstawą programową    
klasa II – zgodnie z podstawą programową 4 160
klasa III – zgodnie z podstawą programową 4 160
Klasa IV – zgodnie z podstawą programową    
Razem 8 320

Technik obsługi turystycznej

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
klasa I – zgodnie z podstawą programową 4 160
klasa II – zgodnie z podstawą programową 4 160
klasa III – zgodnie z podstawą programową 4 160
Klasa IV – zgodnie z podstawą programową    
Razem 12 480

Technik handlowiec

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
klasa I – zgodnie z podstawą programową    
klasa II – zgodnie z podstawą programową    
klasa III – zgodnie z podstawą programową 4 160
Klasa IV – zgodnie z podstawą programową    
Razem 12 160

Technik informatyk

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
klasa I – zgodnie z podstawą programową    
klasa II – zgodnie z podstawą programową    
klasa III – zgodnie z podstawą programową 4 160
Klasa IV – zgodnie z podstawą programową    
Razem 12 160

Szkoły Policealne i Kursy

Wszyscy uczniowie/słuchacze Szkół Policealnych zgodnie z podstawą programową mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych.. Dokumenty potrzebne do ich odbycia dostępne są w Sekretariacie Szkoły. Po zakończeniu praktyk uczniowie/słuchacze składają podpisaną umowę o praktyki, raport oraz dzienniczek praktyk w sekretariacie szkoły. Zaliczenie praktyk jest niezbędne do ukończenia szkoły.

Technik usług kosmetycznych

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
sem. I – zgodnie z podstawą programową    
sem. II – zgodnie z podstawą programową 2 80
sem. III – zgodnie z podstawą programową    
sem. IV – zgodnie z podstawą programową 2 80
Razem 4 160

Technik administracji

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
sem. I – zgodnie z podstawą programową    
sem. II – zgodnie z podstawą programową    
sem. III – zgodnie z podstawą programową    
sem. IV – zgodnie z podstawą programową 8 320
Razem 8 320

Technik dentystyczny

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
Kl. II sem. II – zgodnie z podstawą programową 2 80
Kl. III sem. I – zgodnie z podstawą programową 2 80
  Razem 4 160

Technik informatyk

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
sem. I – zgodnie z podstawą programową    
sem. II – zgodnie z podstawą programową    
sem. III – zgodnie z podstawą programową 4 160
sem. IV – zgodnie z podstawą programową    
Razem 4 160

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
sem. I – zgodnie z podstawą programową    
sem. II – zgodnie z podstawą programową 2 80
sem. III – zgodnie z podstawą programową 2 80
Razem 4 160

Technik masażysta

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
sem. I – zgodnie z podstawą programową    
sem. II – zgodnie z podstawą programową    
sem. III – zgodnie z podstawą programową    
sem. IV – zgodnie z podstawą programową 4 160
Razem 4 160

Opiekun medyczny

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
sem. I – zgodnie z podstawą programową    
sem. II – zgodnie z podstawą programową 2 80
Razem 2 160

Opiekun osoby starszej

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
sem. I – zgodnie z podstawą programową    
sem. II – zgodnie z podstawą programową 4 160
sem. III – zgodnie z podstawą programową    
sem. IV – zgodnie z podstawą programową    
Razem 4 160

Technik elektroradiolog

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
Kl. I      
Kl. II      
Kl. III sem. I – zgodnie z podstawą programową 4 160
  Razem 4 160