VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Wszyscy uczniowie Technikum zgodnie z podstawą programową mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych. Dokumenty potrzebne do ich odbycia dostępne są w Sekretariacie Szkoły. Po zakończeniu praktyk uczniowie składają podpisaną umowę o praktyki, raport oraz dzienniczek praktyk w sekretariacie szkoły. Zaliczenie praktyk jest niezbędne do ukończenia szkoły.

 

Technik hotelarstwa

Minimalny wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

klasa I – zgodnie z podstawą programową

 

 

klasa II – zgodnie z podstawą programową

4

160

klasa III – zgodnie z podstawą programową

4

160

Klasa IV – zgodnie z podstawą programową

 

 

Razem

8

320

 

Technik obsługi turystycznej

Minimalny wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

klasa I – zgodnie z podstawą programową

4

160

klasa II – zgodnie z podstawą programową

4

160

klasa III – zgodnie z podstawą programową

4

160

Klasa IV – zgodnie z podstawą programową

 

 

Razem

12

420

 

Technik handlowiec

Minimalny wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

klasa I – zgodnie z podstawą programową

 

 

klasa II – zgodnie z podstawą programową

 

 

klasa III – zgodnie z podstawą programową

4

160

Klasa IV – zgodnie z podstawą programową

 

 

Razem

4

160

 

Technik informatyk

Minimalny wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

klasa I – zgodnie z podstawą programową

 

 

klasa II – zgodnie z podstawą programową

 

 

klasa III – zgodnie z podstawą programową

4

160

Klasa IV – zgodnie z podstawą programową

 

 

Razem

4

160