tel. 22 619 32 25

sekretariat@szkolymydlowskiej.pl

Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ  DLA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH 

GIMNAZJUM ORAZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- 3 letnie dla absolwentów gimnazjum

- 4 letnie dla absolwentów szkoły podstawowej

           

         TECHNIKUM               

        - 4 letnie dla absolwentów gimnazjum

        - 5 letnie dla absolwentów szkół podstawowych         

 

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność złożenia dokumentów/podpisania umowy.

Podanie o przyjęcie do szkoły należy złożyć osobiście (w przypadku liceum dla młodzieży oraz technikum – ze względu na to, że kandydaci to osoby niepełnoletnie - z jednym z rodziców lub opiekunem) w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3 wraz z kompletem dokumentów.
 

Kandydat do szkoły wypełnia n/w dokumenty


Kandydaci do Liceum dla Młodzieży:
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ośmioklasisty;
 • 3 zdjęcia 37×52 mm (podpisane na odwrocie);
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
 • kwestionariusz osobowy do wypełnienia wspólnie z rodzicami - plik do pobrania
 • podpisanie umowy kontraktu ze szkołą,
 • podanie o przyjęcie do szkoły - plik do pobrania

Kandydaci do Liceum dla Dorosłych:
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły: gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej;
 • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (w przypadku absolwentów gimnazjum);
 • 3 zdjęcia 37×52 mm (podpisane na odwrocie);
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • kwestionariusz osobowy - plik do pobrania
 • podpisanie umowy kontraktu ze szkołą,
 • podanie o przyjęcie do szkoły - plik do pobrania
 • Oświadczenie - plik do pobrania

NABÓR NA SEMESTR ZIMOWY TRWA DO 15 WRZEŚNIA, NA SEMESTR LETNI DO 15 MARCA.


Kandydaci do Technikum:
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ośmioklasisty,
 • 3 zdjęcia 37×52 mm(podpisane na odwrocie),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki,
 • kwestionariusz osobowy do wypełnienia wspólnie z rodzicami - plik do pobrania
 • podpisanie umowy kontraktu ze szkołą
 • podanie o przyjęcie do szkoły - plik do pobrania

 

- podanie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży ( plik do pobrania)

- podanie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych ( plik do pobrania)

 

W przypadku osoby niepełnoletniej dokumenty składa rodzic lub opiekun prawny.

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w liceum lub technikum, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25, (22) 870 00 01 lub mailowo – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3.