VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
Do 29.03.2019 r. w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2019 (7 dni po ogłoszeniu wyników egzaminu sesji styczeń – luty 2019). Ogłoszenie wyników sesji zimowej (styczeń – luty) - 22.03.2019 r.